Zelfevaluatie

Evaluatieformulieren SV Lingua Franca

Graag vragen we van jullie om een zelfreflectie waarbij je kritisch kijkt naar je eigen handelen binnen de studievereniging op het gebied van samenwerking. 

Deze zelfevaluatie is enkel daar om te zien of jullie je eigen werk voldoende waarderen en inzien. En of er bepaalde punten zijn waarop jullie vastlopen en we jullie bij kunnen helpen.

Zelfevaluatie